לאחר שיחת הטלפון הראשונית נקבע פגישה בת חמישים דקות. פגישה זו נועדה להיכרות ראשונית ולהתנסות שלך באופן ובסגנון הטיפול על מנת שתוכל/י להגיע להחלטה מושכלת לגבי המשך העבודה המשותפת. אם החלטת להמשיך בטיפול, נפגש עוד כארבע פעמים. במהלך פגישות אלה נעמיק את היכרותנו ונבין יותר לעומק את הקשיים או המצוקות שהביאו אותך לטיפול פסיכולוגי.  בסיום סדרת הפגישות הראשונית אציג בפנייך סיכום של הנושאים שעלו וביחד נחליט על היעדים להמשך הטיפול. כמו כן, אחווה את דעתי לגבי מידת התאמתי להיות מטפלת פסיכולוגית עבורך וכן האם לתחושתי יש צורך בהמשך הטיפול.